เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา
  เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนคราชสีมา