เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
 
- งานธุรการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานวิเคราะห์
- งานนิติกร
- งานทะเบียน
- งานบุคลากร
- งานป้องกัน
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
ส่วนสาธารณะสุขและสิ้งแวดล้อม
สถานธนานุบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนโยธินนุกูล
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
งานกิจการสภาเทศบาล
จดหมายข่าว
กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
ศูนย์ดำรงธรรม
[ ดูทั้งหมด ]

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 26 คน
อาทิตย์นี้ 97 คน
เดือนนี้ 27 คน
ปีนี้ 97 คน
ทั้งหมด 97 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (26-04-57)

  84 วัน 1084 กิโลเมตร
       84 วัน 1084 กิโลเมตร
 
  84 วัน 1084 กิโลเมตร
  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
  เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ขอเชิญร่วมฟังบรรยายธรรม ภายใ...
  การป้องกันเด็กจมน้ำ
  โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  การแข่งขันปั่นจักรยาน Family rally car free day ชุ...
  ร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา
  ศุนย์ดำรงค์ธรรม
  ขอเชิญร่วมงานลอยกระทงพระราชทานบุ่งตาหลั่ว ประจำปี ...
  มันส์ ร้อน เจ่น วันไหลหนองไผ่ล้อม57
   
่ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีชองเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.