เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูลเทศบาล
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2554
สมาชิกสภาเทศบาลนางเบญจวรรณ วะลัยศรี
ประธานสภาเทศบาล
                                                    081-5481106

นางไฉไล จำลองนาค
รองประธานสภาเทศบาล
 081-9554688นางอรัญญา ประจิมนอก
นาวาอากาศตรี โยธิน ชูสาย
นางประภัสสร ไชยมาตย์
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
           091-8288590
            095-6087946
        081-8784338
นางศุภิสรา  ผาสุโพธิ์

นางอมรรัตน์  อมรวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล
         092-5329770
          
                  -นางพรรณิกา จอมงูเหลือม
นายเดชนะ ประเสริฐสังข์
นายวรวิทย์ คัมภิรานนท์
 สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
           081-5478717
           063-1311738
           063-5106092
 

 

นายดำรงค์ หมอยา
 

สมาชิกสภาเทศบาล
 

           063-1311738