เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูลเทศบาล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2554
สมาชิกสภาเทศบาลนางเบญจวรรณ วะลัยศรี
ประธานสภาเทศบาล

นางไฉไล จำลองนาค
รองประธานสภาเทศบาล
 นางอรัญญา ประจิมนอก
นาวาอากาศตรี โยธิน ชูสาย
นางประภัสสร ไชยมาตย์
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
นางไฉไล จำลองนาค
นางนงนุช วันผักแว่น
นางอมรรัตน์  อมรวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลนางพรรณิกา จอมงูเหลือม
นายเดชนะ ประเสริฐสังข์
นายวรวิทย์ คัมภิรานนท์
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
 

 
นายดำรงค์ หมอยา
 
สมาชิกสภาเทศบาล