เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข้อมูลเทศบาล
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2554
หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม


นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม


นางจิตติมา ปางเศรณี
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม


(ว่าง)
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
 นางสาวปวรรัตน์ ไกรคุ้ม   
นางดาวรรณ์ ภูเหิน
นางสาวจิราวรรณ ชาญยุทธ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวัลลภ ฉันงูเหลือม  

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองช่าง   
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


 
   นายนิรันดิ์ เนตรภักดี   
 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโยธินนุกูล