เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูลเทศบาล
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2554
หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม


นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม


นางจิตติมา ปางเศรณี
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

นายพิทักษ์ สมบูรณ์
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
 นางสาวปวรรัตน์ ไกรคุ้ม   
นางดาวรรณ์ ภูเหิน
นางสาวจิราวรรณ ชาญยุทธ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
ผู้อำนวยการกองคลัง
   นางอัญชิสา วงจันฬา
นายวัลลภ ฉันงูเหลือม  

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองช่าง   
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


 
   นายนิรันดิ์ เนตรภักดี   
 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโยธินนุกูล