เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูลเทศบาล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2554
หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

นายกิตติศักดิ์ พิลาศเอมอร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
นายพิทักษ์ สมบูรณ์
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
 
นางสาวปวรรัตน์ ไกรคุ้ม   
  นายณัฐพงษ์ เสรีพาณิชย์การ
     นางลักษณา ประสีระเตสัง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายนพดล ไชนทองศรี   
นายวัลลภ ฉันงูเหลือม  
นายธรกรณ์ พรพิริยจินดา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองช่าง   
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
      นายวฤต วิศรุตเวศน์ 
          นางถวิล  สมบูรณ์
  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโยธินนุกูล    
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโยธินนุกูล รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม