เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูลเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2554
กองคลัง


นางลักษณา ประสีระเตสัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 


 

นางสาวธัญรัตน์ พรพุ่มพิพัฒน์
 

นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 

 
นางพงษณา พรหมดีสาร
นางปัทมวรรณ เฮมกลาง
นายศักดิ์สุริยา พรหมดีสาร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าืั่ที่ธุรการ


 
 นางสาวสกุณา สว่างเนตร
นางปรียาภรณ์ ทิพย์โสภณ
นางสาวอรุณี โรงกลาง

   นางสาวเขมิกา เมธีปรีชาบุญ
สิทธิพล ชอบกองกลาง