เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูลเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2554
กองช่าง


นายวัลลภ ฉันงูเหลือม
ผู้อำนวยการกองช่าง 


   

 


พจอ.ญาณวุฒิ ภาษะฐิติ
นายธีระพล สุนทราศรี
นายชัชวาลย์ เพลิดจันทึก
เจ้าพนักงานธุรการ ช่างไฟฟ้า
นายช่างโยธา


 

   

   

 
นางสาวยุพิน ศรีสวัสดิ์
นายชัยศักดิ์ รักอักษร
นายธรรมนูญ กระแสโทนายณัฐพล ชาญวิชา
นายสมชาย อนุเสถียร
นางสาวกีรติ  เปรี่ยมปิตนุสรณ์นายอนุมิตร บุญอยู่
นางสาวกัญญารัตน์ ทะนงค์


 

 


นางนภารัตน์  สุรัสวดี
นายฉัตรชัย  นิจจะนายธนาวุธ  อาจหาญ
นายเทพรัตน์  ฉันทพจน์
นายธนวัฒน์ ประจิมนอก