เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข้อมูลเทศบาล
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2554
กองช่าง


นายวัลลภ ฉันงูเหลือม
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายเกรียงยุทธ  พรานุสร
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


 


 
นายธีระพล สุนทราศรี
นายชัชวาลย์ เพลิดจันทึก
  ช่างไฟฟ้า
นายช่างโยธานางสาวยุพิน ศรีสวัสดิ์
นายชัยศักดิ์ รักอักษร
นายธรรมนูญ กระแสโทนายณัฐพล ชาญวิชา
นายสมชาย อนุเสถียร
นางสาวกีรติ  เปรี่ยมปิตนุสรณ์

นางนภารัตน์  สุรัสวดี
นางสาวกัญญารัตน์ ทะนงค์
นายฉัตรชัย  นิจจะ