เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูลเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2554
กองการศึกษา

 

 

 


 

 

 
 
นางรุ่งนภา เอี่ยมวงศ์ 
 
 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ 
 
 
  
นางสาวนันทพร ห่วงจริง
 
 
นักวิชาการศึกษา
 

 

 
นางสินีนาฎ เบ็ญจขันธ์
นางสาวอาทิตยา เพ็ชรการณ์นางอักษรสอางค์ วงษ์ประเสริฐ
   
นางคำพอง บุตรกุล