เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูลเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2554
กองสวัสดิการสังคม


นายนพดล ไชยทองศรี

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
 นายธนวัตร นิรันตสุข
นายกฤษฎา ใหม่พรหมมา
นางสาวลาภิกา มหาดิลก
นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน
นักสังคมสงเคราะห์นายกัมปนาท  กลิ่นศรีสุข
 
นายวุฒิคุณ  คำควร
นักพัฒนาชุมชน
 
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนนายองอาจ เอี่ยมสะอาด
นางสาวจารุวรรณ คำโพธิ์
นายอภิรัฐ วะลัยศรี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
 

 
 
นายอาณัฐ บัวบาล
 
 
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
 
 
 
 

 


 
นางสาวศุจิรัตน์ ชะนิดพัฒนา
นางสาวบุษรินทร์ น้อยอิ่มใจ