เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูลเทศบาล
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2554
กองสวัสดิการสังคมนางอัญชิสา วงศ์จันฬา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมนายธนวัตร นิรันตสุข
นายกฤษฎา ใหม่พรหมมา
นางสาวลาภิกา มหาดิลก
นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน
นักสังคมสงเคราะห์

นายกัมปนาท  กลิ่นศรีสุข
 นางสาวจารุวรรณ คำโพธิ์ นายอภิรัฐ วะลัยศรี
นักพัฒนาชุมชน
 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
 

 
 
นายอาณัฐ บัวบาล
 
 
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
 


  นางสาวศุจิรัตน์ ชะนิดพัฒนา