เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข้อมูลเทศบาล
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2554
กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมนายธนวัตร นิรันตสุข
นายกฤษฎา ใหม่พรหมมา
นางสาวลาภิกา มหาดิลก
นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน
นักสังคมสงเคราะห์

นายกัมปนาท  กลิ่นศรีสุข
 นางสาวจารุวรรณ คำโพธิ์ นายอภิรัฐ วะลัยศรี
นักพัฒนาชุมชน
 เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
 

 
 
นายอาณัฐ บัวบาล
 
 
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
 


  นางสาวศุจิรัตน์ ชะนิดพัฒนา