เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข้อมูลเทศบาล
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2554
สถานธนานุบาล

 

 
 
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

 น.ส รวีวรรณ   เอี่ยมวงศ์   
 น.ส พรธีรา สัพโส    
พนักงานเขียนตั้ว 
 พนักงานรักษาของ