เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูลเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2554
สถานธนานุบาล

 

 
     
 
 
 
 

 
 


 
 

ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

 


 

 
น.ส พรธีรา สัพโส    
  
พนักงานรักษาของ  

 

น.ส รวีวรรณ   เอี่ยมวงศ์   
 
นายฐิตพล   ภายสูงเนิน
พนักงานเขียนตั้ว 
 
พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด