เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูลเทศบาล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2554
สถานธนานุบาล

 
 
  ผู้จัดการสถานธนานุบาล
 น.ส รวีวรรณ   เอี่ยมวงศ์   
 น.ส พรธีรา สัพโส    
นายฐิตพล   ภายสูงเนิน
พนักงานเขียนตั้ว 
 พนักงานรักษาของ  
พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด