เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข้อมูลเทศบาล
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2554
งานประชาสัมพันธ์

   


นางจันทน์ทิมา ปิยะกุล

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
 
                                                                                         
                                                   นางวรวรรณ  แท็กซ์                                                  
                                               นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
                                                 
                                                                
                                                นางสาวชนิกานต์ ป้อมกฤษณ์
                                                          คนงานทั่วไป