เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข้อมูลเทศบาล
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2554
งานวิเคราะห์

 

นางสาวสุรีย์พร อันทรินทร์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางอรอนงค์ เพ็ญสุข
 
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน