เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข้อมูลเทศบาล
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2554
งานป้องกัน

 
 นางสุจิตรา หลอมประโคน
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกริชชัย ปิ่นงาม
นายวีรสิทธิ์ ถัทรวรานนท์
นายส่งเสริม ยิ้มเป็นสุข
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 

 

 


 

 

 

 
 
 
 


นายสมชาย  เบี้ยกระโทก
นายกฤษดา ค้ำชู

 
นายปกาศิต  น้อยอิ่มใจ
 นายศราวุฒิ พงษ์ประเสริฐ