เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูลเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2554
งานป้องกัน

 นายกริชชัย ปิ่นงาม
นายวีรสิทธิ์ ถัทรวรานนท์
นายส่งเสริม ยิ้มเป็นสุข
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 

 

 

นายชัยรัตน์ เอี่ยมวงศ์

 

 

เจ้าหน้าที่ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

 

 
 
 
 นายสมชาย  เบี้ยกระโทก

นายกฤษดา ค้ำชู


 
นายปกาศิต  น้อยอิ่มใจ
นายศราวุฒิ พงษ์ประเสริฐ