เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูลเทศบาล
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2554
งานป้องกัน

 
นางนางสุจิตรา หลอมประโคน
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกริชชัย ปิ่นงาม
นายวีรสิทธิ์ ถัทรวรานนท์
นายส่งเสริม ยิ้มเป็นสุข
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 

 

 


 

 

 

 
 
 
 


นายสมชาย  เบี้ยกระโทก
นายกฤษดา ค้ำชู

 
นายปกาศิต  น้อยอิ่มใจ
 นายศราวุฒิ พงษ์ประเสริฐ