เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 
ข้อมูลเทศบาล
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 05 เมษายน 2554
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

 
 
นางถวิล สมบูรณ์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวเจนณรา วงศ์ไพบูลย์

 

ครูดูแลเด็ก
 

 นางณัฐพัชมนต์  กฤษตฌาพนธ์
นางปราณี  ดาราชู  นางศรินยา มีสวัสดิ์ นางธิดากร  กุลวรทองหลาง

 นายสมชัย กองไธสง