เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลองค์กร [ 25 ต.ค. 2560 ]147
2 ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมาย [ 25 ต.ค. 2560 ]125
3 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ใช้ในการบริหาร [ 25 ต.ค. 2560 ]137
4 ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน [ 25 ต.ค. 2560 ]137
5 ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency [ 25 ต.ค. 2560 ]142
6 ระบบทะเบียนประวัติบุคคล [ 25 ต.ค. 2560 ]140
7 ระบบสารสนเทศ share ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน [ 25 ต.ค. 2560 ]139
8 ระบบสารสนเทศสนองความต้องการของผู้รับบริการ [ 25 ต.ค. 2560 ]133
9 ระบบ back office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร [ 25 ต.ค. 2560 ]142
10 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้ [ 25 ต.ค. 2560 ]137