เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 


ประกาศโรงเรียนโยธินนุกูล เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

โรงเรียนโยธินนุกูล  มีความประสงค์จะ  ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  1,494,240.00  บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมพร้อมนี้    เอกสารประกอบ ประกาศโรงเรียนโยธินนุกูล เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ย. 2563