เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th
 
 


ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล

    รายละเอียดข่าว

ตามที่โรงเรียนโยธินนุกูล  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล  สำหรับชั้นปฐมวัยปีที่  1- ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2563  เลขที่  1/2564  ตามประกาศสอบราคาลงวันที่  9  พฤศจิกายน  2563  งบประมาณ  1,494,240.-  บาท

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ย. 2563