เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560 - 2562)

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้พิจารณาเสนอและรายงานผลในคราวประชุม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และได้รายงานและผลเสนอความคิดเห็นจาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๖๒)    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560 - 2562)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2560