เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณชุมชน พับ สบร.22

    รายละเอียดข่าว

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จะดำเนินการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร บริเวณชุมชน พัน สบร.22 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรรครั้งนี้ 2,565,100 บาท    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณชุมชน พับ สบร.22
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2561