เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณชุมชน พัน สบร.22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม มีควรามประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณชุมชน พัน สบร.22 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 2,565,000 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 2,800,000 บาท    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณชุมชน พัน สบร.22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ม.ค. 2561