เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ราคากลางงานปรับปรุงต่อตเิมอาคารสำนักงานและพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จะดำเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานและพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะ/ขนาด ทาสีภายนอกอาคารสำนักงาน ปรับปรุง กั้นห้องทำงานหัวหน้าสำนักปลัด งานหลังคาดาดฟ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ตจามแบบเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 635,000 บาท (-หกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ราคากลางงานปรับปรุงต่อตเิมอาคารสำนักงานและพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ม.ค. 2561