เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสถ.ภายในชุมชนทหาร ป.พัน.103

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จะดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ภายในชุมชนทหาร ป.พัน.103  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางและเห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นจำนวน 195,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสถ.ภายในชุมชนทหาร ป.พัน.103
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2561