เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสถ.ภายในชุมชนทหาร พัน ขส.22(บริเวณบ้านพักที่ถูกไฟไหม้)

    รายละเอียดข่าว

  เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จะดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ภายในชุมชน พัน ขส.22 (บริเวณบ้านพักที่ถูกไฟไหม้) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางดังกล่าวและเห็นชอบกำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน 79,000 บาท (เจ็ดหมื่นเกาพันบาทถ้วน)    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสถ.ภายในชุมชนทหาร พัน ขส.22(บริเวณบ้านพักที่ถูกไฟไหม้)
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2561