เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฐาน คสล. สำหรับวางถังขยะในเขตชุมชนเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

    รายละเอียดข่าว

ด้วยเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างฐาน คสล.สำหรับวางถังขยะ ในเขตชุมชนเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ด้วยวิธีประกวดรคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน 821,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)     เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฐาน คสล. สำหรับวางถังขยะในเขตชุมชนเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ค. 2561