เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  13  พ.ศ.2552  ประกอบกับ  พระราชกฤกษฎีกา  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 เม.ย. 2561