เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ราคากลางงานอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2562

    รายละเอียดข่าว

ทั้งทัเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จะดำเนินการจัดหาอาหารเสริม(นม) สำหรับแจกจ่ายให้กับนักเรียน สังกัดเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จำงหวัดนครราชสีมา ประจำภาคที่ 2/2562  งบประมาณตั้งไว้  2,161,474 บาท(สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ราคากลางงานอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ต.ค. 2562