เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ผลการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโยธินนุกูล

    รายละเอียดข่าว

ตามที่ เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโยธินนุกูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวนนักเรียน 870 คน  งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,670,400 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง ผลการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโยธินนุกูล
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2562