เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.nongpailomcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

    รายละเอียดข่าว

ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แจ้งแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจประเภทของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินในปัจจุบัน  ตรงตามบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562  นั้น  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ย. 2562