วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2566
ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุพร้อมโรงจอดรถกองช่าง
18  ต.ค. 2566
ซื้อกล้องวงจรปิด
18  ต.ค. 2566
รถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์
18  ต.ค. 2566
ก่อสร้างโรงจอดรถด้านหน้าและด้านหลังอาคารสำนักงาน
18  ต.ค. 2566
ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
16  ต.ค. 2566
จ้างจ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าเต๊นท์และเก้าอี้งานวันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง