วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล (ศพด.) จำนวน 1 กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างจัดหารถโดยสารปรับอากาศเพื่อศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม ชุมชนทหาร มทบ.21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ส.ค. 2566
ซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล จำนวน 1 กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างจัดหาเต็นท์และเก้าอี้สำหรับจัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประดับตบแต่งบริเวณสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อโล่ไม้พร้อมสกรีนชื่อแม่ดีเด่น พร้อมกล่อง จำนวน 17 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง