วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2566
ซื้อแบตเตอรี่รถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-6757 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกทหารปืนใหญ่ ค่ายสุรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อโคมไฟสาธารณะ ชนิด LED 60 W. (เฉพาะหัวโคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สเปรย์กำจัดยุง มด แมลงสาบ ขนาด 300 มล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม ชุมชนทหาร มทบ.21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถตู้ ทะเบียน นค 5671 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดหารถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานแก่บุคคลผู้นำชุมชนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง