วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2566
จ้างจัดหารถโดยสารปรับอากาศเพื่อศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม ชุมชนทหาร มทบ.21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ส.ค. 2566
ซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล จำนวน 1 กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างจัดหาเต็นท์และเก้าอี้สำหรับจัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประดับตบแต่งบริเวณสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อโล่ไม้พร้อมสกรีนชื่อแม่ดีเด่น พร้อมกล่อง จำนวน 17 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำหรับปรับสภาพที่อยู่อาศัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง