วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างสนามเซบัคตะกร้อพร้อมรั้วฯ ชุมชน พัน ซบร.22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงรั้วตาข่ายสนามบาสเกตบอลฯ ชุมชนทหาร พัน สร.22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อเก้าอี้นั่งคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บษ 4709 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ชุมชนทหารแสดขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง