วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ ชุมชนทหาร ศปภอ.ทภ.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างสนามเปตอง ชุมชนทหาร พัน สร.22 บชร.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและอุปกรณ์ประกอบ ชุมชนทหาร มทบ.21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและอุปกรณ์ประกอบ ชุมชนทหาร ม. พัน 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
ซื้อยางมะตอย 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผข-6636 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำโล่แม่ดีเด่น โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง