วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2566
ก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม ชุมชนทหาร มทบ.21
8  พ.ค. 2566
จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 600-003-58-0044 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น12ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)