วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิดภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬา บน.1 ชุมชนพิทักษ์เวหา ชุมชนครองฟ้า กองบิน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพ บน.1 ชุมชนครองฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ภายในชุมชนทหาร มทบ.21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุตำบลหนองไผ่ล้อม จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
จ้างจัดทำคู่มือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง