วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อเลื่อยวงเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อเลื่อยฉลุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องเจีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อชุดทดสอบความเข้มเหลวของคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อปืนยิงตะปูไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
วัสดุการศึกษา (โรงเรียนโยธินนุกูล)
26  พ.ค. 2563
จ้างจัดทำจดหมายข่าว(วารสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง