วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด. ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-6757 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
วัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธาฯ)
29  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมรถเครน ทะเบียน 84-6997 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างปรับปรุงสวนหย่อมด้านหน้าและด้านข้างอาคารสำนักงานเทศบาลเป็นลานจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บร-1549 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดหาเวทีพร้อมระบบเครื่องเสียงและระบบไฟฟ้าโครงการจัดงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างไฟประดับบริเวณจัดงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง