วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2566
ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ซื้อถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อแบตเตอรี่รถดับเพลิง ยี่ห้อ MITSUBISHI ทะเบียน บษ-4709 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อแบตเตอรี่รถกระเช้า ทะเบียน 84-6997 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขย 9856 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 84-6997 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขย 9856 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
แบตเตอรี่รถโรงเรียน
21  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง