วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างเหมาติดแผ่นสะท้อนแสงรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อเทท้าย ทะเบียน 84-5412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2565
จ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อยางชะลอความเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม พร้อมอุปกรณ์ประกอบและโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชุมชนทหาร พล ร.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ย. 2565
ซื้อพัดลมติดผนัง (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องปั๊มน้ำ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง