วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างจัดหาเครื่องเสียงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำโล่และของที่ระลึกสำหรับจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำพานดอกไม้และดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างจัดหาเครื่องเสียงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาภายในโรงเรียนโยธินนุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างติดตั้งไฟส่องสว่างและไฟประดับบริเวณงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างจ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง