วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผข-6636 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำโล่แม่ดีเด่น โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิดภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬา บน.1 ชุมชนพิทักษ์เวหา ชุมชนครองฟ้า กองบิน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพ บน.1 ชุมชนครองฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ภายในชุมชนทหาร มทบ.21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง