วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม พร้อมอุปกรณ์ประกอบและโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชุมชนทหาร ปตอ.พัน 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียมพร้อมอุปกรณ์ประกอบและโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชุมชนทหาร ส.พัน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (โรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อถังน้ำสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-9806 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  เม.ย. 2565
ซื้อเก้าอี้ทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อเก้าอี้ทำงานของผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง