วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างสนามเปตอง ชุมชนทหาร ศปภอ.ทบ.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน
14  ส.ค. 2562
ซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอาหารปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนข้างสรรพสามิต บ้านบุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะเลขทะเบียน 84-5412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ยี่ห้อ Brother (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง