วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2564
จ้างปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างฯ บริเวณบ้านพักหน้า รพ.ค่ายสุรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าบ้านพักชุมชนทหาร ร.3 พัน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตรวจการณ์ทะเบียน กบ 9934 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดหาเวทีพร้อมระบบเครื่องเสียงและระบบไฟฟ้าโครงการจัดงานวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
จ้างเหมาไฟประดับบริเวณจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ตีเส้นจราจร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
จ้างจ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างไหล่ทางหน้าตลาดชุมชนกองทัพน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการวันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำชั้น 1,2,3 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง