วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 89-7845 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนบนกระจกล่างทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2565
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนแบบทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียม พร้อมอุปกรณ์ประกอบและโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชุมชนทหาร ปตอ.พัน 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอลหญ้าเทียมพร้อมอุปกรณ์ประกอบและโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชุมชนทหาร ส.พัน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (โรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง