วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ (84-5412) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผข 6636 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องเชื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างผนังกั้นห้องภายในอาคารสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อตู้รางเลื่อน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง