วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อโทรทัศน์สมาร์ททีวี (โรงเรียนโยธินนุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อยางรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กบ 9934 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ของโรงเรียนโยธินนุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บร 1549 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างจัดทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องสำรองไฟ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง