วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2565
ซื้อถังน้ำสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-9806 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  เม.ย. 2565
ซื้อเก้าอี้ทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อเก้าอี้ทำงานของผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้องานบ้านงานครัว (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนทหาร ม.พัน 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผข 5808 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง