วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจโควิด (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อต้นไม้ (ต้นทองอุไร) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง ชุมชน ป.พัน 103 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน 85-7680 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมเครื่องปั่นไฟแบบเชื่อมได้ 4000 W จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง