วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องสำรองไฟ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อทรายอเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนน คสล. เดิมบริเวณหน้าบ้านพัก ชุมชน ส.พัน22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-5412 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถเทท้าย (รถเครน) ทะเบียน 84-6997 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2562
ก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง