วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2562
ซื้อพัดลมติดผนัง (โรงเรียนโยธินนุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
ซื้อหลอดไฟฟ้า LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
อาหารเสริม (นม)
24  เม.ย. 2562
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-3244 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 85-1243 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-6757 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องไทยธรรมสำหรับงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องไทยธรรมวันสงกรานต์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง