วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2564
จ้างเหมาไฟประดับบริเวณจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ตีเส้นจราจร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
จ้างจ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างไหล่ทางหน้าตลาดชุมชนกองทัพน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการวันสำคัญของชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำชั้น 1,2,3 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ไมค์ลอยด์
21  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่ที่ 1,2,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง