วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2564
จ้างจัดทำป้ายประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผข 6636 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
เช่าเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ (เลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม จำนวน 8 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างติดตั้งระบบแลนห้องประชุมสำนักงานเทศบาล ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง