วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 85-8929 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-1657 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกกระบะเทท้าย 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 85-7680 นม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์เทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่นขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง