วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กพ-7619 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ FUJI Xerox หมายเลขครุภัณฑ์ 600-003-57-0034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและการแข่งขันกีฬาประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (โรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผข 6636 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-3244 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
จ้างบริการเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เก็บขนขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างสนามเซบัคตะกร้อพร้อมรั้วฯ ชุมชน พัน ซบร.22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง