วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิล และบรมฉายาลักษณ์โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างจัดทำธงญี่ปุ่นพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก RICOH SP 230) จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เนตภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง