วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2567
ซื้อของที่ระลึกและวัสดุตามโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรีในเขตตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุและของที่ระลึกตามโครงการพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรีในเขตตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างจัดหารถโดยสารปรับอากาศเพื่อศึกษาดูงาน จ.ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
ซื้อแป้นบาสเกตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
ซื้อหินคลุก จำนวน 15 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง