วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.พ. 2562
จ้างทำตรายาง (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกกระบะเทท้าย 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ภายในชุมชนทหาร พัน ขส.22 (บริเวณบ้านพักที่ถูกไฟไหม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อถังรองรับขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์เทท้าย (รถเครน) หมายเลขทะเบียน 84-6997 นม. จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์เทท้าย (รถเครน) หมายเลขทะเบียน 84-6997 นม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง