วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงห้องนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อโต๊ะหน้าขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
จ้างจัดทำทำเนียบโครงสร้างคณะผู้บริหารเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิล และบรมฉายาลักษณ์โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างจัดทำธงญี่ปุ่นพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง