วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2564
จ้างจัดทำธงญี่ปุ่นพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก RICOH SP 230) จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
จ้างจัดทำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เนตภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิดภายในบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-9806 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง