วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ธ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
ซื้อโล่ห์และของที่ระลึกวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างจัดหาเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างจัดหาดอกไม้และประดับตกแต่งสถานที่จัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กบ 9934 นม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
27  พ.ย. 2561
ก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น12ห้องเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล