วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2561
ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนโยธินนุกูล
23  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้งชุมชนทหาร ร.3 พัน 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานวันลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างจัดหาเวทีพร้อมเครื่องเสียงโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-1657 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้งชุมชนทหาร ร.3 พัน 2
6  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแนวนโยบายการบริหารจัดการขยะภาครัฐและตามแนวทางการดำเนินงานโครงการจังหวัดสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
29  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง