วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิดภายนอกสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (โรงเรียนโยธินนุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อต้นรวงผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ (กองสวัสดิการฯ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานพร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (กองสวัสดิการฯ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมตามโครงการจัดวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กบ 9934 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (กองคลัง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง